Jelentkezzen Új Élet

A két kör egyesülése és a közöttük kialakult új tér az igaz szerelem végtelenségét, a férfi és női princípium egységét szimbolizálja. A hűség, a kölcsönös megértés és egy új élet születésének prototípusaként