Ez az adatvédelmi szabályzat (a továbbiakban - házirend) meghatározza a használati szabályokat vse-o-tattoo.ru (a továbbiakban: a Társaság) az oldal felhasználóitól kapott személyes adatokat vse-o-tattoo.ru (a továbbiakban: Felhasználók). Ez az adatvédelmi szabályzat a webhely minden felhasználójára vonatkozik.

A személyes adatok védelmére vonatkozó további szabályok vonatkozhatnak a felhasználók bizonyos kategóriáira (például az Ügyfelekre vagy az Ügyfelekre). A házirend szövegében található összes kifejezést és definíciót az Orosz Föderáció hatályos jogszabályainak megfelelően kell értelmezni (különösen a "személyes adatokról szóló szövetségi törvény"). A házirend szövege folyamatosan elérhető a felhasználók számára az interneten .

A felhasználók kifejezetten beleegyeznek személyes adataiknak a jelen Szabályzatban leírtak szerinti kezelésébe. A Weboldal használata azt jelenti, hogy a Felhasználó feltétlenül beleegyezik a házirendbe és az információfeldolgozás meghatározott feltételeibe. A Felhasználó nem használhatja az oldalt, ha a Felhasználó nem ért egyet a házirend feltételeivel.

Hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez

1. Hozzájárulok személyes adataim fenntartások és korlátozások nélküli kezeléséhez, és megerősítem, hogy az ilyen hozzájárulás megadásával szabadon, szabad akaratomból és saját érdekeimben cselekszem.

2. A személyes adatoknak a Társaság általi későbbi feldolgozásukhoz történő megadása célja információ- és tanácsadói szolgáltatások fogadása.

3. Megértem és egyetértek azzal, hogy ezt a hozzájárulást megadom a személyes adataim feldolgozására irányuló olyan tevékenységek végrehajtásához, amelyek szükségesek a meghatározott célok eléréséhez, mind automatizálási eszközök használatával, mind azok nélkül, beleértve korlátozás nélkül: gyűjtés, rendszerezése, felhalmozása, tárolása, tisztázása (frissítése, módosítása), átvétel harmadik felektől, felhasználás, terjesztés (beleértve az átadást is), személytelenítés, blokkolás, megsemmisítés, határokon átnyúló személyes adatok továbbítása, valamint bármilyen más tevékenység végrehajtása személyes adataimat, figyelembe véve a 152. július 27.07.2006 -én kelt XNUMX "személyes adatokról" szóló szövetségi törvény normáit

4. Ha aláírom ezt a beleegyezést (a megfelelő négyzet bejelölésével, vagy az alábbi gombra kattintva, az űrlap kitöltésével a manuálisan megadott kapcsolattartási adatokkal) a következő személyes adatokra vonatkozik: név; kapcsolattartó telefonszám; e-mail cím (E-mail), automatikusan gyűjtött adatok (IP-cím, cookie-k, földrajzi elhelyezkedésre vonatkozó információk, naplók és a weboldal és a szerver által továbbított adatok), valamint egyéb általam saját belátásom szerint megadott adatok.

5. A vállalat nem ellenőrzi az általam megadott személyes adatok pontosságát. A vállalat feltételezi, hogy az általam megadott személyes adatok valósak és elegendőek. Tudomásul veszem, hogy a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően én vagyok felelős harmadik személy személyes adatainak megadásáért.

6. Hozzájárulok ahhoz, hogy a Társaság személyes adataimat harmadik félnek nyilvánosságra hozza információs és tanácsadási szolgáltatások nyújtása érdekében. A személyes adatok továbbítása az Orosz Föderáció jogszabályainak megfelelően történik. Abban az esetben, ha a Társaság személyes adataimat harmadik félnek továbbítja, megköveteli, hogy harmadik felek tiszteletben tartsák személyes adataim titkosságát.

1. A felhasználók által a Társaság által feldolgozott személyes adatok

1.1. Az oldal a házirendben meghatározott célokra gyűjti, hozzáfér és hozzáfér a felhasználók személyes adataihoz, a felhasználókhoz kapcsolódó technikai és egyéb információkhoz.

1.2. A technikai információk nem személyes adatok. A vállalat cookie -kat használ a Felhasználó azonosítására. A cookie -k olyan szöveges fájlok, amelyek a Társaság rendelkezésére állnak a Felhasználó tevékenységével kapcsolatos információk feldolgozására, beleértve azt is, hogy a Felhasználó mely oldalakat látogatta meg, és a Felhasználó az oldalon töltött időt. A felhasználó letilthatja a cookie -k használatát a böngésző beállításaiban.

1.3. Ezenkívül a technikai információ olyan információkat is jelent, amelyeket a Felhasználó eszközére telepített szoftver használatával a Webhely használata során automatikusan továbbít a Cégnek.

1.4. A Felhasználó személyes adatai azokra az információkra vonatkoznak, amelyeket a Felhasználó a Vállalatnak ad meg, amikor regisztrál a Webhelyen, és ezt követően használja az oldalt. A Társaságnak átadandó információkat különleges módon jelölik. A Felhasználó által kötelezően megadandó adatok: név, e-mail cím és telefonszám. Egyéb információkat a Felhasználó saját belátása szerint ad meg.

1.5. A társaság feldolgozhatja a személyes adatok alanya által nyilvánosan hozzáférhetővé tett vagy a jogszabályoknak megfelelően közzétételre vagy kötelező közzétételre kötelezett adatokat is.

1.6. A kezelt személyes adatok tartalma és mennyisége nem felesleges a kezelésük meghatározott céljaihoz képest.

1.7. A Társaság nem ellenőrzi a Felhasználó által megadott személyes adatok pontosságát, és nem tudja felmérni cselekvőképességét. A Társaság azonban feltételezi, hogy a Felhasználó megbízható és elegendő személyes információt szolgáltat magáról, és ezeket az információkat naprakészen tartja.

2. Felhasználók személyes adatainak feldolgozásának céljai

2.1. A társaság a műszaki információkat névtelenül használja a 2.2. Pontban meghatározott célokra.

2.2. A Társaság fő célja a személyes adatok gyűjtése során, hogy információs és tanácsadói szolgáltatásokat nyújtson a Felhasználóknak. A felhasználók egyetértenek abban, hogy a Társaság személyes adatait a következőkre is felhasználhatja:

 • a fél azonosítása a nyújtott szolgáltatások keretében;
 • szolgáltatások és ügyfélszolgálat biztosítása a felhasználók kérésére;
 • a Felhasználókkal kötött szerződések és megállapodások végrehajtása;
 • vitarendezés, érdekvédelem a bűnüldözési vagy más kormányzati szervekben;
 • a csalárd tevékenységek azonosítása és visszaszorítása;
 • a szolgáltatások minőségének javítása, a könnyű használat, az oldal fejlesztése és fejlesztése, technikai vagy biztonsági problémák kiküszöbölése;
 • elemzés a szolgáltatások, a tartalom és a szolgáltatások reklámozásának bővítésére és javítására;
 • a Felhasználók tájékoztatása szolgáltatásokról, célzott marketingről, szolgáltatásfrissítésekről és hirdetési ajánlatokról a Felhasználók információs preferenciái alapján;
 • hirdetési anyagok célzása; egyedi marketingüzenetek küldése e-mailben, hívásokon és SMS-eken keresztül;
 • a személyes adatok összehasonlítása a pontosság igazolásához és a harmadik fél által történő ellenőrzéshez a törvényben előírt esetekben;
 • anonimizált adatokon alapuló statisztikai és egyéb vizsgálatok elvégzése.

3. A Felhasználók személyes adatainak feldolgozásának feltételei és módszerei, valamint azok harmadik félnek történő továbbítása

3.1. A felhasználó beleegyezik személyes adatai kezelésébe azáltal, hogy regisztrál az oldalon, vagy elküld egy alkalmazást.

3.2. A Felhasználó személyes adatainak feldolgozása a Felhasználó személyes adatainak gyűjtését, rögzítését, rendszerezését, felhalmozását, tárolását, tisztázását (frissítése, módosítása), kinyerését, felhasználását, továbbítását (terjesztés, biztosítás, hozzáférés), személytelenítés, blokkolás, törlés, megsemmisítés jelenti. adat.

3.3. Ami a Felhasználó személyes adatait illeti, azok titkosságát megőrzik, kivéve azokat az eseteket, amikor a Felhasználó önként megadja magáról a korlátlan számú személy számára való általános hozzáféréshez szükséges információkat.

3.4. Harmadik felek, akik a Társaságtól hozzáférést kaptak a személyes adatokhoz, kötelesek a személyes adatok alanyának hozzájárulása nélkül nem kiadni harmadik személyeknek és nem terjeszteni személyes adatokat, kivéve, ha a szövetségi törvény másként rendelkezik.

3.5. A Felhasználó személyes adatainak feldolgozása vegyes módon történik az Orosz Föderáció területén található adatbázisok használatával. Nincs határokon átnyúló adattovábbítás.

3.6. A Társaságnak jogában áll a Felhasználó személyes adatait harmadik félnek továbbítani az alábbi esetekben:

 • A felhasználó hozzájárult az ilyen műveletekhez;
 • az átruházás szükséges ahhoz, hogy a Felhasználó a Webhely bizonyos szolgáltatásait igénybe vehesse, vagy hogy a Felhasználóval kötött bizonyos szerződést vagy megállapodást teljesítsen;
 • átruházás az Orosz Föderáció államhatalmi felhatalmazott szerveire az Orosz Föderáció jogszabályai által meghatározott okokból és módon;
 • az ilyen átruházás az értékesítés vagy más üzleti átruházás részeként történik (részben vagy egészben), miközben a jelen Szabályzat feltételeinek való megfelelésre vonatkozó minden kötelezettség az általa kapott személyes adatokkal kapcsolatban a megszerzőre hárul;
 • információk átadása ellenőrzés elvégzése céljából;
 • annak érdekében, hogy biztosítani lehessen a Társaság vagy harmadik felek jogainak és jogos érdekeinek védelmét azokban az esetekben, amikor a Felhasználó megsérti a Vállalattal kötött szerződések és megállapodások feltételeit, ezt a házirendet, vagy az egyes szolgáltatások használati feltételeit tartalmazó dokumentumokat;
 • a Felhasználó személyes adatainak személytelenítésével történő feldolgozása eredményeként anonimizált statisztikai adatokat kaptunk, amelyeket a Társaság nevében harmadik félnek továbbítunk kutatás, munka vagy szolgáltatás céljából.

4. Személyes adatok módosítása és törlése. Kötelező adattárolás

4.1. A felhasználó bármikor megváltoztathatja (frissítheti, kiegészítheti) a számára vagy annak részéhez megadott személyes adatokat a személyes fiókjában található személyes adatok szerkesztési funkciójának használatával, vagy a webhelyen feltüntetett elérhetőségeken keresztül kapcsolatba lépve a Társasággal.

4.2. A Felhasználó a hírlevelek és hirdetési anyagok fogadásához való hozzájárulását bármikor visszavonhatja a webhelyen elérhető funkciók használatával.

4.3. A Felhasználó a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ha értesítést küld a Társaságnak a személyes fiókon vagy a Webhelyen megadott elérhetőségeken keresztül, és a társaság köteles leállítani a személyes adatok feldolgozását és megsemmisíteni azokat a A 5. sz. Szövetségi törvény "A személyes adatokról" 25. cikkének 152. része 26.07.2006. XNUMX. XNUMX -tól

4.4. Abban az esetben, ha a Felhasználó fellebbezést vagy kérést küld a 4.1., 4.2. Pontra vonatkozóan, a Társaság megteszi a szükséges intézkedéseket a személyes adatokkal 5 (öt) munkanapon belül.

4.5. Ha a személyes adatok alanya visszavonja hozzájárulását a személyes adatok kezeléséhez, a Társaságnak joga van a személyes adatok feldolgozását folytatni az orosz törvények által megengedett esetekben.

4.6. Ha a személyes adatok alanya visszavonja hozzájárulását a személyes adatok feldolgozásához, a Felhasználó megérti, hogy ez a Társaság szolgáltatásainak biztosításának lehetetlenségéhez vezethet.

4.7. A társaság a személyes adatok feldolgozásának céljainak eléréséig feldolgozza az Ügyfél személyes adatait, műszaki adatait és egyéb információit.

5. A Felhasználó személyes adatainak védelmére használt intézkedések

5.1. A Társaság megteszi a szükséges és elegendő jogi, szervezési és technikai intézkedéseket annak érdekében, hogy megvédje a Felhasználó személyes adatait az illetéktelen vagy véletlen hozzáféréstől, megsemmisítéstől, módosítástól, blokkolástól, másolástól, terjesztéstől, valamint harmadik felek egyéb jogellenes cselekedeteitől.

5.2. A Vállalat nem hoz olyan döntéseket, amelyek érintik a Felhasználók jogait és jogos érdekeit kizárólag személyes adatok automatizált feldolgozása alapján, kivéve azokat az eseteket, amikor a Felhasználó saját kérésének eredményei alapján nyújt információt az automatizált rendszerek felületén keresztül .

5.3. Jogilag jelentős döntések meghozatalakor, amikor a Társaság kérésére harmadik személyek felhasználóival lép kapcsolatba, a Felhasználókkal kötött megállapodások értelmében vagy a Felhasználók kérésére a személyes adatok nem automatizált feldolgozását végzik el a ilyen interakció, és megfelel a feldolgozás által nem érintett egyéb adatok biztonsági követelményeinek.

5.4. Személyes adatok elvesztése vagy nyilvánosságra hozatala esetén a Társaság tájékoztatja a Felhasználót a személyes adatok elvesztéséről vagy nyilvánosságra hozataláról.

5.5. A Társaság a Felhasználóval együtt minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy megelőzze a Felhasználó személyes adatainak elvesztése vagy nyilvánosságra hozatala által okozott veszteségeket vagy egyéb negatív következményeket.

5.6. A személyes adatok elvesztése vagy nyilvánosságra hozatala esetén a Társaság nem felelős, ha ezek a személyes adatok:

 • elvesztése vagy nyilvánosságra hozatala előtt közkinccsé vált;
 • harmadik személytől érkezett, mielőtt a Társaság megkapta;
 • a Felhasználó hozzájárulásával került nyilvánosságra;
 • az illetékes állami szerv vagy bíróság jogi aktusának megfelelően nyilvánosságra hozták.

6. Vitarendezés

6.1. Valamennyi vitát és nézeteltérést, amelyek e szabályok alkalmazásával kapcsolatban felmerülhetnek, lehetőség szerint a Felek tárgyalások útján rendezik. A tárgyalás előtti (kereset) vitarendezési eljárás betartása kötelező. A keresetre adott válasz elküldésének határideje a Fél általi kézhezvételétől számított 10 (tíz) munkanap.

6.2. A jelen Politika által szabályozott kapcsolatokból eredő minden lehetséges vitát az Orosz Föderáció hatályos jogszabályai által előírt módon, az orosz jog normái szerint, a Felhasználó tartózkodási helyétől függetlenül rendeznek.

6.3. Ha a felek nem jutnak közös megegyezésre, akkor a felmerült vitát a bíróságon kell rendezni az Orosz Föderáció hatályos jogszabályainak követelményeivel összhangban, Kemerovo város választottbíróságán.

7. További feltételek

7.1. A Társaságnak jogában áll változtatni ezen Adatvédelmi Szabályzaton a Felhasználó hozzájárulása nélkül.

7.2. Az új adatvédelmi szabályzat a Társaság weboldalán való közzétételének pillanatától lép hatályba, kivéve, ha az adatvédelmi politika új kiadása másként rendelkezik.

7.3. Ha az ilyen változtatások elvégzése után továbbra is használja a webhelyet, megerősíti, hogy a Felhasználó beleegyezik az ilyen változtatásokba.

7.4. A Felhasználónak jogában áll minden, a jelen Szabályzattal kapcsolatos javaslatát vagy kérdését elküldeni az adminisztrációnak a Webhelyen keresztül vagy a következő címen: info@vse-o-tattoo.ru

7.5. Jelen adatvédelmi szabályzat elfogadásával Ön is beleegyezik Adatvédelmi szabályzat és használati feltételek Google.